Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (coronacrisis)

  • Heeft u een bedrijf en zit u tijdelijk financieel in de knel vanwege het coronavirus? Dan kunt u de verlengde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen.
  • De Tozo heeft twee mogelijkheden: inkomenssteun en bedrijfskrediet. U kunt een van de twee aanvragen, of beide.
  • Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
  • Vanaf 1 april 2021 kunt u Tozo 4 aanvragen voor de maanden april tot en met juni 2021.
  • Heeft u al eerder Tozo 1, 2 of 3 aangevraagd en ontvangen? Ook dan moet u Tozo 4 opnieuw aanvragen voordat u deze kunt ontvangen. U vult dan minder gegevens in omdat wij al gegevens van u hebben.
  • Wageningse ondernemers vragen deze regeling aan bij de gemeente Ede.
  • Lees ook de aandachtspunten voor Tozo-ontvangers.
Vraag inkomensondersteuning aan Vraag bedrijfskrediet aan