Ondersteuning bij psychische problemen

  • U heeft een psychiatrische aandoening, maar kunt (weer) zelfstandig wonen. U heeft over uw psychische klachten contact gehad met uw huisarts.
  • Wel heeft u tijdelijk intensieve begeleiding nodig. Bijvoorbeeld bij het structureren van uw dag of het ondernemen van activiteiten.
  • U kunt dan bij de gemeente Ede terecht voor een totaalpakket van ondersteuning: het Wmo-arrangement GGZ.
  • Het pakket bestaat uit begeleiding, dagbesteding, 24-uurs contact met een professionele begeleider, meedoen in de maatschappij en de mogelijkheid van een kortdurende opname (Beschermd wonen).