Peuteropvang

In de gemeente Ede zijn er veel verschillende peuteropvangmogelijkheden. Alle locaties staan op de website van Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De organisaties op deze website voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Afhankelijk van uw situatie kunt u een bijdrage krijgen voor de kosten van de kinderopvang:

  • Als u werkt of een studie volgt kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.
  • Het consultatiebureau bepaalt of er voor uw kind een VVE-indicatie (voor- en vroegschoolse educatie) wordt afgegeven als zij inschatten dat er sprake is van een taal- of ontwikkelingsachterstand. Met deze indicatie kunt u op diverse VVE-kindcentra in de gemeente terecht (Spelenderwijs Ede, Partou Kinderopvang, Kinderopvang BijdeHandjes, Peuteropvang Duimelotje, Kinderopvang Prins Vleermuis, Peuterspeelzaal Benjamin, KindRijk en Peuteropvang de Regenboog). Zo kan uw peuter spelenderwijs de achterstand zo veel mogelijk inhalen voordat hij/zij op school start, voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.
  • De gemeente geeft subsidie aan deze VVE-kindcentra in Ede voor 10 uur per week. Hierdoor is uw ouderbijdrage minder hoog. Vanaf 2019 kan het kindcentrum tussen de 10 tot 16 uur VVE aanbieden. Vanaf 2020 biedt het kindcentrum standaard 16 uur per week aan, daarvan is dan 8 uur gratis. Voor tweeverdieners geldt, dat zij een deel van de kosten vergoed krijgen via de Belastingdienst. Eén- of geen-verdieners krijgen eenzelfde bedrag via de gemeente bijbetaald. deze subsidie word direct in de uurprijs van het kindcentrum verrekend. Het kindcentrum of het consultatiebureau kan u op weg helpen met de aanvraag bij de Belastingdienst. Overigens kunnen ook peuters zonder indicatie in de VVE-kindcentra terecht. Ook dan betaalt u een lagere ouderbijdrage. De gemeente geeft in 2019 subsidie voor peuters zonder indicatie voor 7 uur per week (in 2020 wordt dat 8 uur).
  • Voor kinderen die in 2018 al bij een kindcentrum staan ingeschreven, geldt mogelijk een andere startleeftijd.