Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

 • Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen naar de (VVE-)peuteropvang of voorschool om te spelen en te leren met elkaar. Ze oefenen bijvoorbeeld met taal, samen spelen en omgaan met regels. Dit is belangrijk ter voorbereiding op de basisschool.
 • Heeft uw kind extra aandacht nodig voor zijn (taal)ontwikkeling? Dan kan hij of zij mogelijk gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het consultatie bepaalt of uw kind dit nodig heeft. Dan krijgt u een VVE-indicatie.  
 • Peuteropvang is maximaal 8 uur per week, bij een VVE-indicatie maximaal 16 uur per week.
 • Ede kent diverse aanbieders voor peuteropvang (zie hieronder Waar vindt u peuteropvang?). Op de locaties van de VVE-peuteropvang werken extra opgeleide medewerkers met een speciaal programma. Daardoor krijgt uw kind gerichte ondersteuning.
 • U betaalt, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage (zie hieronder bij Wat kost peuteropvang?). Er zijn twee tijdelijke maatregelen om corona-achterstanden bij kinderen weg te werken.

Op de peuteropvang of voorschool spelen en leren kinderen van 2,5 tot 4 jaar met elkaar. Zo oefenen ze met taal, zingen, tekenen en bewegen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers. Ze werken met speciale programma’s en kunnen goed inschatten wat uw kind al kan en waar uw kind extra aandacht nodig heeft. Ze stimuleren uw kind in zijn ontwikkeling en houden u daarvan op de hoogte. Het is een goede voorbereiding op de basisschool.

Wat leert uw kind spelenderwijs?

 • Dingen over zichzelf en de wereld om hem heen.
 • Taal beter begrijpen en gebruiken.
 • Samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels.
 • Samen spelen met leeftijdgenootjes.

Voor VVE-peuteropvang in gemeente Ede gaan kinderen naar een voorschool, peuteropvang of kinderdagverblijf. Op die locaties wordt gewerkt met een speciaal voor- en vroegschools educatie (VVE)-programma. VVE is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar bij wie extra aandacht nodig is voor hun (taal)ontwikkeling. Bij het spelen is er volop aandacht voor (Nederlandse) taal en andere ontwikkelingsgebieden. Per groep zijn er maximaal 16 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers die extra opgeleid zijn. VVE-opvang is voor alle kindjes belangrijk, om zich zo spelenderwijs voor te bereiden op de lagere school.

VVE met of zonder indicatie

 • Alle ouders kunnen bij de geregistreerde kindcentra VVE-opvang afnemen.
 • Kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken bij hun (taal)ontwikkeling, krijgen een VVE-indicatie van het consultatiebureau.
 • Met een VVE-indicatie kan uw kind 16 uur per week worden opgevangen, zonder indicatie kan uw kind voor 8 uur per week worden opgevangen.
 • Het consultatiebureau kan u meer uitleggen over de kosten en uren.

Peuteropvang is er voor iedere peuter. Elke peuteropvangorganisatie bepaalt zijn eigen uurtarief. U betaalt mogelijk een eigen bijdrage. Hoeveel en of u moet betalen hangt af van uw inkomen.

 • Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een deel van de kosten terug via de Belastingdienst. U kunt deze toeslag aanvragen via de website.
 • Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente mee aan de VVE-opvang. Informeer bij de peuteropvang naar keuze hoeveel uw ouderbijdrage is.

Er zijn door corona-achterstanden twee tijdelijke extra maatregelen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit doen we om uw kind samen met u een sterke start te laten maken op de basisschool.

 • Van 1 september 2021 tot 1 september 2022: ouders met een VVE-indicatie voor hun peuter en een inkomen van minder dan 130% van het wettelijk minimumloon hoeven geen ouderbijdrage te betalen.
 • Van 1 september 2022 tot 1 september 2024: de bovenstaande maatregel wordt uitgebreid. Voor peuteropvang, regulier of VVE, hoeft u geen ouderbijdrage te betalen.