Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  • Voor kinderen vanaf 2,5 jaar met het risico op een onderwijsachterstand is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
  • Het risico op een onderwijsachterstand komt bijvoorbeeld doordat deze peuters een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben.
  • De bedoeling van vooreducatie is om de achterstand vroeg tegen te gaan. Zo kan uw kind spelenderwijs de achterstand inhalen voordat hij of zij naar de basisschool gaat.
  • Vroegschoolse educatie is voor kleuters uit groep 1 en 2 van de basisschool. Zo haalt uw kind de achterstand in voordat het naar groep 3 gaat. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.
  • Een peuter met een VVE-indicatie krijgt 3 uur gratis voorschoolse educatie. Voor 7 uur betaalt u een lager tarief en voor de overige uren betaalt u het reguliere tarief.
  • Een kindcentrum moet aan een aantal eisen voldoen om voorschoolse educatie aan te kunnen bieden.