Snoeien overhangend groen

Langs openbare wegen, zandwegen en fietspaden in het buitengebied van Ede staat veel groen. Een deel daarvan is openbaar groen. Daar is de gemeente eigenaar van. Er staat ook veel groen op particulier terrein. De gemeente mag dit niet snoeien. Omdat dit groen toch hinder, overlast of onveilige situaties kan opleveren, waarderen wij het erg als u bomen en struiken op uw perceel daarom zelf snoeit. Daarmee voorkomt u dat het over de wegen en sloten hangt. In het document hieronder ziet u hoe u bomen en struiken het beste kunt snoeien.