Participatiewet

Man vraag online een uitkering aan

Hoe gaat het aanvragen van een bijstandsuitkering?

Bekijk dit filmpje om meer te weten te komen.

Begeleiding naar werk

Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet, liefst in een gewone baan. Wij gaan ervan uit dat u er alles aan doet om werk te vinden. Iedereen heeft door de Participatiewet dezelfde arbeidsverplichtingen. Kunt u geen baan vinden? Dan kunnen wij u daarbij ondersteunen. Wij hebben veel in huis om u te helpen bij het vinden van werk. Wat u daarvoor moet doen en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie en mogelijkheden. We werken samen met uitzendbureaus, er zijn projecten waar u werkervaring op kunt doen en als werken nog niet lukt, dan zijn er verschillende mogelijkheden om actief te zijn in de samenleving. Wij brengen samen met u in kaart welke stappen er nodig zijn om voor u de juiste baan of plek te vinden. Wanneer u een baan vindt, dan ontvangt u maandelijks een salaris en niet langer een uitkering.

Wij hebben contacten met veel werkgevers in Ede en in de omgeving van Ede. Is er ergens een vacature? Dan kunnen wij kandidaten voordragen. Wij kijken dan samen met de werkgever wie het beste bij deze baan past.

Lees hier de succesverhalen van Manal Attia, Max Minderaa en Patrick Eskandarian.

Mensen met een arbeidsbeperking

Heeft u een arbeidsbeperking? Wij bespreken dan met u wat de mogelijkheden zijn voor werk of dagbesteding. Uw begeleiders of ouders zijn welkom bij de gesprekken die wij met u voeren. Er zijn afspraken dat werkgevers extra banen bieden voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij zoeken samen met u naar passend werk bij werkgevers en zorgen ook voor begeleiding op de werkplek als dat nodig is. Of voor werkplekaanpassingen.

Heeft u een te laag inkomen om van te leven? Dan kunt u een uitkering aanvragen.

Heeft u niet genoeg inkomen om van te leven? Bijvoorbeeld omdat u werkloos bent? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Alleen jonggehandicapten die nu en later niet kunnen werken, kunnen een Wajonguitkering krijgen bij het UWV. Of u een uitkering krijgt en hoe hoog de uitkering is, bepaalt de Participatiewet. Voortaan moet u met een bijstandsuitkering sneller een baan accepteren. De hoogte van de uitkering wordt aangepast aan uw situatie. Bijvoorbeeld aan het aantal personen waarmee u uw woning deelt.  Dit noemen we de kostendelersnorm. Soms krijgt u geen uitkering, bijvoorbeeld als u jonger bent dan 18 jaar of als u studiefinanciering ontvangt. Over hoe u een uitkering aanvraagt, wat uw rechten en plichten zijn en hoe hoog de uitkeringsnormen zijn, leest u meer in de informatiebladen die onderaan de tekst staan.

Wet taaleis

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet taaleis van kracht. U moet de Nederlandse taal kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven. Als u aan het begin van de uitkering het Nederlands onvoldoende beheerst, moet u zich inspannen om de taal te leren. Wij beoordelen of u voldoende uw best doet. De Wet taaleis kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Vragen? Bel 14 0318

U kunt ons bellen als u nog vragen heeft. Natuurlijk kunt u ons ook een e-mail sturen: consulenten@ede.nl. Of kom even langs bij onze balie op het Werkplein. Wij vertellen u graag meer!

Meer lezen?

Wij hebben verschillende infobladen over onderwerpen die te maken hebben met werk en Inkomen. Bijvoorbeeld over uitkeringsnormen, regelingen voor mensen met een laag inkomen, fraude en fraudebestrijding en verblijf in het buitenland. Deze kunt u aanklikken en lezen.