Persannotaties

Op deze pagina vindt u de openbare besluiten per week, de persannotaties, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede.

Week 11:

Dinsdag 20 maart 2018

 • Cijfers brandweer Gelderland-Midden over het jaar 2017
 • Mogelijk tekort aan vrijwilligers
 • Evaluatie recreatie en toerisme 2016-2017
 • Uitvoeringsprogramma bij de visie op recreatie en toerisme 2017-2022
 • Actieplan zakelijk toerisme 2025
 • Intentieovereenkomst KNA-terrein Lunteren
 • Evaluatie vitale vakantieparken 2015-2017
 • Voortgangsnotitie adviestraject en programmamanagement Regionaal programma werkgelegenheid Regio FoodValley
 • Kindercentrum Maandereng
 • Instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Ede
 • Verkoop woonwagen Valkenberg 3 in Ede
 • Vaststellen koopsommen 5 vrije kavels Swammerdamlaan hoek Pasteurlaan Bennekom (Kochlaan)
 • Ontwerpbestemmingsplan en -beeldkwaliteitsplan ‘Otterlo, Weversteeg en Onderlangs’

Week 10

Week 9

Week 8

Week 7

Week 6

Week 5

Week 4

Week 3

Week 2

Week 1