Persannotaties

Op deze pagina vindt u de openbare besluiten per week, de persannotaties, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede.

Week 24 - Dinsdag 19 juni

 • Jaarverslag Veiligheidshuis 2017 en Werkplan 2018
 • Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren
 • Vaststellen nieuwe bodemkwaliteitskaart en verruiming beleid nota bodembeheer
 • Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek huisvesting Astrant
 • Adviesverzoek voorgenomen fusie onderwijsspecialisten
 • Vaststelling bestemmingesplan ‘Agrarisch Buitegenbied en natuurgebied Veluwe

  Week 23

  Week 22

  Week 20 & 21

  Week 19 

  Week 18

  Week 17

  Week 16

  Week 15

  Week 14

  Week 13

  Week 12

  Week 11

  Week 10

  Week 9

  Week 8

  Week 7

  Week 6

  Week 5

  Week 4

  Week 3

  Week 2

  Week 1

  De persannotaties kunt u voor de afgelopen 10 weken downloaden. Wilt u de persannotaties van de weken voor deze periode downloaden? U kunt dit opvragen via communicatie@ede.nl.