Privacyverklaring

 Als gemeente verwerken we uw persoonsgegevens wanneer u onze diensten gebruikt of gegevens aan ons verstrekt. Wij leggen uw gegevens vast om u van dienst te kunnen zijn én om na te kunnen gaan of we ons werk goed doen. Natuurlijk beschermen we uw privacy, houden we ons aan de wet en leggen we alleen vast wat echt nodig is.

Algemene persoonsgegevens

 We verwerken onder andere uw:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 •  Burgerservicenummer (BSN)

 

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden

Doelen en rechtmatigheid

We verwerken persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een doel en een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijk taak.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodigen en houden ons aan wettelijke termijnen. We gebruiken gegevens ook alleen voor het doel waarvoor we ze verzamelen.

Delen met derden

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden. We verstrekken ze alleen als dit nodig is voor een overeenkomst of bij een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst. Dat doen we zodat uw gegevens altijd veilig en in vertrouwde handen zijn. De gemeente Ede blijft altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens.

Beveiliging

We nemen maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. De maatregelen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid. We hanteren de gemeentelijke beveiligingsnormen uit de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Uw privacyrechten

 • inzage: uw mag uw persoonsgegevens inzien;
 • rectificatie: u mag uw persoonsgegevens laten aanpassen of aanvullen;
 • bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking;
 • een menselijke blik bij besluiten die over u gaan, bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • beperking van de verwerking: u mag de gemeente vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • vergetelheid: in een aantal gevallen mag u uw gegevens laten verwijderen;
 • data-portabiliteit: in een aantal gevallen mag u uw persoonsgegevens over laten dragen.

Wilt u gebruikmaken van uw privacyrechten?

Dien dan uw verzoek digitaal in met uw Digid.

Het kan ook bij de balie Publiekszaken. Haal daar een formulier op, vul het in en doe het in een dichte envelop. Ga er vervolgens weer mee naar de balie Publiekszaken. Neem dan uw paspoort , rijbewijs of identiteitskaart mee.

Analyse

We investeren in elektronische dienstverlening zodat we weten of we ons werk goed doen en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daar hebben we cijfers voor nodig. Ook moeten we ons verantwoorden over onze dienstverlening en over de kosten die we maken. Verder moeten we als overheid 'transparant' zijn. Daarom verzamelen we gegevens over uw bezoek aan onze website.

We kunnen de gegevens niet herleiden naar specifieke personen. Het gaat alleen om anonieme getallen en procenten: hoeveel mensen bezoeken de website, hoeveel procent keert regelmatig terug, hoeveel bezoekers komen er uit Ede, hoe lang blijven bezoekers op onze website, werkt de navigatie en hoe komen bezoekers op onze website (direct, via overheid.nl of bijvoorbeeld via Google)?

Contactgegevens

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt er niet uit met ons? Stuur dan een bericht aan onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@ede.nl.

Volgens de privacywetgeving heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.