Proclaimer

De gemeente Ede is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
Het inhoudelijk beheer van de site ligt bij de afdeling Bestuur en Communicatie en bij de verschillende clusters die de informatie hebben geleverd.

Opmerkingen of ideeën

U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Binnen drie werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.

Wanneer u per e-mail reageert, wordt dit behandeld conform onze e-mail gedragslijn. 

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. (zie privacystatement)

De gemeente Ede spant zich in om de toegankelijkheid van deze site te waarborgen door te voldoen aan de webrichtlijnen van de overheid.

Responsible Disclosure

Bij de gemeente Ede vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.
Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze burgers en onze systemen beter te kunnen beschermen.
Wij vragen u:
•    Uw bevindingen te mailen naar responsibledisclosure [at] ede.nl. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key  om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
•    Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
•    Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
•    Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
•    Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
Wat wij beloven:
•    Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
•    Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
•    Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
•    Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
•    In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
•    Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.
Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.