Spelende kinderen

Wonen en Leven

Wij trekken samen op, ontwikkelen en leren met anderen om de ondersteuning van inwoners zo goed mogelijk vorm te geven. Op deze pagina’s delen we informatie die vooral gericht is op de samenwerking met professionals.

Praktische informatie

Praktische informatie over ons samenwerkingsproces:

  • formulieren
  • protocollen
  • invulinstructies en toelichtingen

Lees meer

Visie en beleid

Over de toegang tot ondersteuning, kwaliteit en belangrijke onderwerpen als privacy.

Lees meer

Overzicht van professionele zorgverleners

Overzicht van professionele zorgverleners waar de gemeente Ede een contract mee heeft afgesloten.

Lees meer

Inkoop Wmo en jeugdhulp

Hier vindt u informatie over de het aanbesteden en inkopen rondom Wmo en jeudhulp in het Sociaal Domein.