Hoe ziet het Edese buitengebied er straks uit?

Plattegrond buitengebied

Het Edese buitengebied (11.000 hectare agrarisch, 19.000 hectare natuur) verandert in rap tempo. Agrarische bedrijven stoppen, bestaande en nieuwe bedrijven worden steeds groter. Sommige agrarische bedrijven gaan iets heel anders doen. Recreatieterreinen zijn verouderd of nog niet klaar voor de toekomst. Kortom, om het buitengebied vitaal te houden is het nodig om een programma op te stellen. Een programma dat ontwikkelingen ondersteunt, in goede banen leidt en antwoorden vindt op de vragen die er spelen.

Programma Buitengebied

Bij dit alles is het belangrijk om de ruimtelijke kwaliteit te behouden: Welke (on)mogelijkheden zijn er om de verschillende functies (wonen, bedrijvigheid, toerisme en natuur) te combineren en daarbij de specifieke gebiedskenmerken te respecteren? In het programma Buitengebied (pdf) komt dit allemaal samen.

Hoe doen we dat?

Het is belangrijk dat we thema’s, ontwikkelingen, mogelijke knelpunten en nieuwe inzichten goed in beeld hebben. Welk beleid is er? Zowel van gemeente, regio, provincie en rijk? Welk trends zien we? Hoe zitten betrokkenen  erin? Wat vinden inwoners, ondernemers en natuurbeheerders? Om die laatste vraag te beantwoorden, komen er per thema bijeenkomsten: voor de agrarische sector, de niet-agrarische sector en voor de recreatiesector. Per thema discussiëren betrokkenen over oplossingen. We beginnen bij de agrarische sector.

Overkoepelend komt er nog een bijeenkomst met als onderwerp: natuur, ecologie, milieu, duurzaamheid en voedsel. Want deze onderwerpen hebben betrekking op het hele gebied.

Nieuwe en grotere niet-agrarische bedrijven

Niet-agrarisch bedrijf

Omdat de vrijstaande agrarische gebouwen betaalbaar zijn, is het voor ondernemers aantrekkelijk om zich hier in te vestigen. Gevolg is dat de bedrijventerreinen (met name bij de dorpen) leeg blijven.
Lees meer.

Schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging

Agrarisch bedrijf

De verwachting is dat tot 2030 circa 400 agrargische bedrijven stoppen. Dan komt er 650.000 tot 1.000.000 vierkante meter agrarische bebouwing vrij. We zien dat die grond onder andere wordt gebruikt voor woningbouw. Dit leidt dan tot de nieuwbouw van in totaal 650 tot 1.000 woningen in het buitengebied.
Lees meer.

Recreatieterreinen klaar voor de toekomst?

Recreatie

Het buitengebied van Ede is heel geschikt voor recreatie. Een aantal bedrijven loopt buitengewoon goed. Een ander deel van de recreatieterreinen in Ede is verouderd en niet klaar voor de toekomst. Ondernemers hebben ruimte nodig om in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen.
Lees meer.