Snippergroen

Snippergroen, het gebruik van gemeentegrond

Wat is gemeentegrond?

Als gemeente bezitten we gronden waar iedereen gebruik van mag maken. Bijvoorbeeld wegen en straten of openbare groenvoorzieningen. Daarnaast hebben we ook zogenaamde reststroken, ook wel ‘snippergroen’ genoemd. Dit zijn gronden die direct aan een woonperceel grenzen en vaak zijn ingericht als openbaar groen.

Gebruik gemeentegrond door particulieren en bedrijven

Het komt regelmatig voor dat bewoners een verzoek bij ons indienen of een reststrook kan worden gekocht of in gebruik kan worden genomen. Wij kijken vervolgens welke mogelijkheden er zijn. Als blijkt dat de gronden gebruikt of gekocht mogen worden, maken we hierover afspraken met inwoners en bedrijven. Maar er zijn ook reststroken in gebruik genomen waarover geen afspraken zijn gemaakt.

Duidelijkheid over eigendom

In sommige situaties is het niet duidelijk zichtbaar wie de eigenaar van de grond is. Reststroken zijn als tuin ingericht of zijn ongemerkt voor privédoeleinden in gebruik. Dat kan vervelende gevolgen hebben als u uw woning of bedrijf wilt verkopen. In een aantal gevallen zijn er over dit gebruik met de bewoners schriftelijke afspraken gemaakt, in de vorm van een huur- of bruikleenovereenkomst. Als over dit gebruik geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, willen we dit gebruik alsnog regelen, zodat duidelijk wordt welke grond van wie is.

Project snippergroen

In 2012 zijn we begonnen met het inventariseren van de gemeentegronden die zonder geregistreerde geldige overeenkomst in gebruik zijn door bewoners. Al deze gebruikers ontvangen een brief met een kadastrale tekening en luchtfoto waarop de in gebruik genomen reststrook is aangegeven. Over dit gebruik willen we afspraken maken. We kiezen voor een gefaseerde aanpak. Dat wil zeggen dat we per dorp of gebied gaan kijken of we afspraken kunnen maken met bewoners die gebruik maken van reststroken zonder geldige overeenkomst. Tot op heden hebben we nog niet alle dorpen of gebieden behandeld en zijn er ook nieuwe gebruiken geconstateerd. Om die reden gaan we vanaf juni 2017 bewoners weer actief aanschrijven.

Gebruik gemeentegrond en geen overeenkomst?

Heeft u een reststrook in gebruik, maar heeft u hierover geen schriftelijke afspraken met ons gemaakt, dan willen wij dit graag alsnog met u regelen. Wij beoordelen de situatie aan de hand van ons uitgiftebeleid en geven u de mogelijkheid om het gebruik vast te leggen in een overeenkomst. U kunt hierbij denken aan de mogelijkheid de grond aan te kopen of te huren. In sommige gevallen zullen wij (op termijn) de grond weer terug in onderhoud willen nemen, omdat er bijvoorbeeld riolering of een hoofdleiding (gas en water) in de strook grond ligt. Graag gaan we met u in gesprek om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken, zodat de eigendomssituatie duidelijk wordt.

Hoe nu verder?

U kunt het gebruik zelf bij ons melden via snippergroen@ede.nl. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en de locatie van het gebruik (bijvoorbeeld voorzijde van de woning). Als u het gebruik niet meldt, dan kunt u wachten totdat wij contact met u opnemen. In de meeste gevallen zullen wij u hierover informeren per brief.

Verkoop gemeentegrond

Op het moment dat wij in een dorp of gebied actief bezig zijn met het aanschrijven van bewoners die zonder geldige overeenkomst gemeentegrond gebruiken, inventariseren wij gelijktijdig of er mogelijk reststroken gemeentegrond zijn die voor verkoop in aanmerking komen. Als dit het geval is, zal de bewoner van het direct aangrenzende perceel, een brief ontvangen waarin ze kunnen aangeven of er interesse is voor de aankoop van de gemeentegrond.

Hoe kan ik gemeentegrond kopen als ik niet ben aangeschreven?

Grenst uw woonperceel aan gemeentegrond en wenst u de grond te kopen? Bent u eigenaar van de woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor de aankoop van een strook gemeentegrond. Wij toetsen de eventuele verkoopbaarheid van de strook grond aan ons uitgiftebeleid. Als de strook grond voldoet aan alle voorwaarden, dan kunt u in aanmerking komen voor het kopen van de grond. Wij kunnen dit vrijblijvend voor u uitzoeken.

Hoeveel kost gemeentegrond?

Wij stellen jaarlijks de grondprijs vast. De grondprijs is onder meer afhankelijk van grootte, mogelijkheden, locatie en ligging. Voor de stroken gemeentegrond met een oppervlakte tot en met 50 m² bedraagt de prijs  € 125 per m² kosten koper (exclusief overdrachtsbelasting en notariskosten). Bij percelen met een oppervlakte groter dan 50 m² taxeert een onafhankelijk taxateur de grond.

Meer informatie over het kopen van grond?

Wilt u meer informatie over gemeentegrond (snippergroen) of wilt u gemeentegrond kopen? Neemt u dan contact op via snippergroen@ede.nl. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en de locatie van de gemeentegrond waar u interesse in heeft (bijvoorbeeld aan de zijkant van de woning). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.