Statushouders

Klik op de afbeelding om te vergroten

Welkom in Ede!

U bent statushouder en van de IND heeft u een verblijfsvergunning gekregen. Sinds kort woont u in Ede of u komt hier binnenkort wonen. U moet dan veel dingen regelen. Van een huis tot bijvoorbeeld de school voor uw kinderen. Hieronder ziet u alles wat u moet doen en wie u daarbij helpt.

U krijgt een huis in Ede

U kreeg bericht dat u in Ede komt wonen. Een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk gaat met u mee om het huis te bekijken. Deze vrijwilliger helpt u met:

  • het tekenen van het huurcontract;
  • het aanvragen van huurtoeslag;
  • zorgen voor gas, water en elektriciteit;
  • het aanvragen van een bijstandsuitkering (Participatiewet);
  • het aanmelden voor een zorgverzekering;
  • het aanvragen van zorgtoeslag;
  • het aanvragen van een krediet om uw woning in te richten (dit is een lening);
  • het kiezen van een huisarts;
  • de keuze van een school voor uw kinderen.

U maakt kennis met de gemeente Ede

U krijgt een bijstandsuitkering. Wij vertellen u graag wat dat voor u betekent. Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u? U start met een bijeenkomst waar wij u alles vertellen over de rechten en plichten van een bijstandsuitkering. U hoort dan ook welke inkomensregelingen er voor u en uw kinderen zijn. Zoals Meer Volwassenen Meedoen, Meer Kinderen Meedoen en het Kindpakket. Met deze vergoedingen kunnen u en uw kinderen sporten en u kunt er schoolkosten  mee betalen. U mag op de bijeenkomst natuurlijk ook vragen stellen.

Daarna gaat u naar een bijeenkomst over werk en meedoen. Op deze bijeenkomst maakt u uw eigen cv (een overzicht van wat u al aan opleidingen en werk heeft gedaan) en een plan van aanpak om werk te vinden. We spreken dan ook over stages, opleidingen, werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk.

U komt naar vier bijeenkomsten over de Participatieverklaring. Hier leert u meer over de Nederlandse normen en waarden en over meedoen in de Nederlandse maatschappij.

Contactpersonen

U heeft twee contactpersonen; iemand bij de gemeente en iemand bij Werkkracht. Zij zorgen ervoor dat u een bijstandsuitkering krijgt en helpen u bij het vinden van werk, opleiding of vrijwilligerswerk.

U gaat Nederlands leren

U bent verplicht om in te burgeren. U krijgt een lening van de Dienst Uitvoering Onderwijs om de lessen te betalen. U kiest zelf waar u inburgeringslessen volgt. Uw contactpersonen helpen u bij deze keuze. U leert niet alleen de Nederlandse taal op school. Ook in het dagelijks leven is het belangrijk om te oefenen. Bijvoorbeeld door een gesprek met de buren, meehelpen met activiteiten op de school van uw kind of meedoen met een activiteit van het buurthuis.

U zoekt werk of vrijwilligerswerk

Een bijstandsuitkering is tijdelijk. U gaat op zoek naar betaald werk. Lukt dat niet meteen? Dan kunt u vrijwilligerswerk doen. Ook kunt u actief zijn in uw buurt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij. Iedereen doet dat op zijn eigen manier en gebruikt daarvoor zijn eigen talenten. Wist u dat er voor werkgevers speciale regelingen bestaan om u aan te nemen? Lees ook het verhaal van Mido. Bekijk de informatie over vrijwilligerswerk en taal- en werkstages voor statushouders gemeente Ede (pdf).

Opvoeden en opgroeien in Nederland

Wilt u meer informatie over het opvoeden en opgroeien van uw kinderen in Nederland? Op de Facebookpagina Opgroeien in Nederland vindt u betrouwbare informatie in het Nederlands en Arabisch. Ook kunt u hier vragen stellen over opvoeden of opgroeien. Ook op de website www.gezondinnederland.info vindt u ook veel informatie over dit onderwerp.