Subsidies

U kunt bij ons subsidie aanvragen. Wij kennen verschillende regelingen voor bijvoorbeeld cultuur, sport of wonen.

Op deze pagina vindt u één digitaal formulier om subsidie aan te vragen, aanvullende stukken na te sturen en de verkregen subsidie te verantwoorden. Ook kunt u zich natuurlijk eerst oriënteren, voordat u de aanvraag doet.
Uw organisatie, instelling of vereniging moet in de meeste gevallen verantwoording afleggen als zij subsidie krijgt. Verantwoording afleggen betekent dat u een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient.