Toegankelijkheidsverklaring ede.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 08-10-2018.

Gemeente Ede voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.ede.nl (hoofdwebsite)  

Testresultaten

  1. 07-12-2018: Test met automatisch testinstrument (pdf,100 KB)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: Handmatige controle van afzonderlijke pagina's door de koplopersgroep (mensen met een handicap).

Extra toelichting

Wij streven naar een perfecte score. Op dit moment zijn brengen we nog meer verbeteringen aan. Daardoor zal de website ook AAA bestendig zijn.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u toch nog een toegankelijkheidsprobleem op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.