Toegankelijkheidsverklaring ede.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Testresultaten van op het gebied van digitale zekerheidsindex is 95,3 van 100, Kwaliteitscontrole is 99,2 van 100 en toegankelijkheid scoort 99,5 van 100.
Testresultaten van op het gebied van digitale zekerheidsindex is 95,3 van 100, Kwaliteitscontrole is 99,2 van 100 en toegankelijkheid scoort 99,5 van 100.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23-04-2019.

Gemeente Ede voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA en de europese norm EN 301 549. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.ede.nl (hoofdwebsite)  

Testresultaten

  1. 23-04-2019: Test met automatisch testinstrument (pdf, 128 KB)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: Handmatige controle van afzonderlijke pagina's door de koplopersgroep (mensen met een handicap).
  • PDF documenten worden herzien en aangepast om ook te voldoen.

Extra toelichting

Wij streven naar een perfecte score. Op dit moment brengen we nog meer verbeteringen aan. Daardoor zal de website ook AAA bestendig zijn.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u toch nog een toegankelijkheidsprobleem op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.