Tweede Kamer verkiezing

Op 15 maart 2017 vindt de Tweede Kamer verkiezing plaats. Als u op 30 januari 2017 ingeschreven stond, de Nederlandse nationaliteit heeft én - op 15 maart 2017 - 18 jaar of ouder bent kreeg u zaterdag 25 februari uw stempas.

Neem uw stempas en legitimatiebewijs mee

Uw stempas is persoonlijk. Neem uw stempas mee naar het stembureau, zonder stempas mag u niet stemmen. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee, want u moet zich bij het stembureau legitimeren.
U kunt zich legitimeren met:

  • een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Iemand anders machtigen

U kunt een andere kiezer machtigen om voor u uw stem uit te brengen. Vul de achterzijde van uw stem- of kiezerspas in, zet uw handtekening en geef uw stem- of kiezerspas aan een andere kiezer. Geef ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Anders mag de andere kiezer (de gemachtigde) uw stem niet uitbrengen! Degene die voor u stemt, kan dit alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf ook stemt. Hij of zij mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen.

Stempas kwijt

Het is niet meer mogelijk om een vervangende stempas aan te vragen

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u buiten de gemeente waar u woont uw stem uit brengen? Dan moet u vooraf een kiezerspas aanvragen. Het is niet meer mogelijk om een kiezerspas aan te vragen.

Stemmen vanuit het buitenland

U bent op de dag van de verkiezingen in het buitenland maar u staat wel ingeschreven bij de gemeente Ede? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen om per brief te stemmen.

Verhuizen

U stemt in de gemeente waar u op 30 januari 2017 stond ingeschreven. Bent u na die datum binnen de gemeente Ede verhuisd? Dan sturen wij uw stempas naar uw nieuwe adres en kunt u stemmen in de gemeente Ede. Bent u na deze datum vanuit een andere gemeente naar gemeente Ede verhuisd? Dan kunt u alleen stemmen in uw vorige gemeente.

Legitimatiebewijs kwijt of gestolen

Als u legitimatiebewijs kwijt of gestolen is, dan kunt u toch nog stemmen met uw stempas. Bij vermissing doet u aangifte bij de balie Publiekszaken. Daar wordt een verklaring opgemaakt. Neem het volgende mee naar het stembureau: een kopie van de verklaring, uw stempas en een document waarop uw naam en foto staan. Bijvoorbeeld een OV-kaart, sportabonnement of bibliotheekpas. 

Partijen, kandidaten en standpunten

Op 2 maart ontving u de kandidatenlijst thuis.

Met behulp van het kieskompas of stemwijzer bepaalt u met welke partij u de meeste overeenkomsten hebt. In de programmavergelijking ziet u welke partijen meedoen aan de verkiezingen. Ook leest u per thema het standpunt van iedere partij.

Kiesraad

De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder adviseert de Raad de regering over kiesrecht en verkiezingen. Op de Kiesraad website vindt u verdere informatie over de Tweede Kamer verkiezingen.