Gemeenteraadsverkiezing 2018

stempotlood

Op 21 maart 2018 vindt de Gemeenteraadsverkiezing plaats. U ontvangt uw stempas op zaterdag 3 maart 2018 als u:

  • op 5 februari 2018 ingeschreven stond in onze Basisregistratie Personen (BRP),
  • én de nationaliteit heeft van een van de EU lidstaten, of 5 jaar aaneengesloten legaal in Nederland woont
  • én op 21 maart 2018 18 jaar of ouder bent.

Wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, en de Nederlands nationaliteit heeft, krijgt u hierbij ook een stempas voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). U stemt tegelijk voor de verkiezingen en het referendum. Informatie over dit referendum vindt u op www.referendum-commissie.nl.

Neem uw stempas en legitimatiebewijs mee

U mag stemmen bij een stembureau van uw keuze in de gemeente Ede. Neem uw stempas of kiezerspas mee naar het stembureau, zonder stempas of kiezerspas mag u niet stemmen. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee, want u moet zich bij het stembureau legitimeren. U kunt zich legitimeren met een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Het legitimatiebewijs mag ook verlopen zijn, maar moet dan minstens geldig geweest zijn tot 22 maart 2013.

Stemt u ook voor iemand anders met een volmacht op de achterkant van de stempas of kiezerspas, dan moet u óók een (kopie-)identiteitsbewijs van de volmachtgever tonen. Als u stemt met een digitaal volmachtbewijs heeft u geen identiteitsbewijs van de volmachtgever nodig.

Stemmen in een andere gemeente

Voor de gemeenteraad kunt u alleen in de gemeente Ede stemmen. Voor het referendum kunt u wel stemmen in een andere gemeente in Nederland. Daarvoor heeft u dan een kiezerspas nodig. Deze kunt u uiterlijk op 16 maart 2018 digitaal aanvragen. Aan onze balie kunt u deze aanvraag nog doen tot dinsdag 20 maart 2018 12:00 uur. We kunnen u maar één keer een kiezerspas geven. Bij verlies is deze dus niet te vervangen!

Kunt u niet zelf gaan stemmen?

U mag een andere kiezer een volmacht geven om voor u te gaan stemmen. Deze gemachtigde mag maximaal voor twee andere mensen stemmen en mag dit alléén doen tegelijk met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem.

U kunt kiezen uit twee manieren om een volmacht te geven:

  1. Met het digitale aanvraagformulier. Dit moet uiterlijk op 16 maart 2018 zijn gedaan;
  2. Door samen met de gemachtigde de achterkant van uw stempas of kiezerspas in te vullen:
  • op de achterkant van uw stempas kan dit alleen met een kiezer uit de gemeente Ede;
  • op de achterkant van uw kiezerspas kan dit ook met een kiezer uit een andere gemeente in Nederland.

Als u voor de tweede optie kiest, geef de gemachtigde dan ook (een kopie van) uw legitimatiebewijs mee, die minstens geldig is tot 22 maart 2013.

Stempas kwijt

U kunt uiterlijk op 16 maart 2018 een nieuwe stempas aanvragen. Aan de balie kan dit nog tot dinsdag 20 maart 2018 12:00 uur. Vindt u na de aanvraag de originele stempas terug, dan kunt u die niet meer gebruiken.

Stemmen vanuit het buitenland

U kunt niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen vanuit het buitenland.
Bent u op de dag van de verkiezingen in het buitenland maar bent u kiezer in de gemeente Ede? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing. Om te stemmen voor het referendum leest u meer informatie op de website van de Kiesraad.

Verhuizen

U stemt in de gemeente waar u op 5 februari 2018 stond ingeschreven. Bent u na deze datum vanuit een andere gemeente naar gemeente Ede verhuisd? Dan kunt u alleen stemmen in uw vorige gemeente.

Partijen, kandidaten en standpunten

Op 15 maart ontvangt u de kandidatenlijst.

Met behulp van het kieskompas ziet u met welke partij u de meeste overeenkomsten hebt.

U kunt ook diverse activiteiten bijwonen rond de verkiezingen.

Kiesraad

De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder adviseert de Raad de regering over kiesrecht en verkiezingen. Op de website van de Kiesraad vindt u meer informatie.

Hoe werkt het gemeentebestuur?

Vraagt u zich af wat precies de rol van de gemeenteraad is? En waarvoor u straks uw stem uitbrengt op 21 maart? Bekijk dan eens dit filmpje. Hierin wordt uitgelegd hoe het gemeentebestuur werkt.