Beleid

Evenementen zijn goed voor de economie, vooral voor toerisme. En evenementen zorgen voor meer culturele, sportieve en sociale activiteiten. Daarnaast zijn evenementen een belangrijk middel om Ede te positioneren als een groene, gezonde en actieve gemeente. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de Nota Evenementenbeleid, op 30 juni 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.