Archeologie in Ede

Archeologische resten liggen veilig in de bodem opgeslagen. Pas wanneer grondwerkzaamheden worden uitgevoerd, wordt het bodemarchief bedreigd. Sporen en vondsten kunnen dan voor altijd verloren gaan. Daarom is het belangrijk dat archeologen op tijd de mogelijkheid krijgen de bodem op sporen en vondsten te onderzoeken.

Grootste gemeente

De gemeente Ede is wat betreft oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland (32.000 ha). Daarnaast is het een gemeente met een aantrekkelijk en gevarieerd landschap, waar vroeger veel mensen op af kwamen om te gaan wonen. Veel gebieden in Ede zijn nog niet overbouwd. Er zijn dus relatief veel archeologische resten die nog onverstoord in de bodem zitten.

In de afgelopen jaren hebben talloze archeologische onderzoeken plaatsgevonden, die ons stukje bij beetje vertellen over de geschiedenis van Ede. Op deze website vindt u de globale resultaten van dit onderzoek. Van de meeste onderzoeken zijn (wetenschappelijke) rapporten of artikelen verschenen waarin u meer gedetailleerde informatie kunt vinden.