Publicaties

Van de archeologische onderzoeken binnen de gemeente Ede zijn talloze wetenschappelijke rapporten uitgegeven. U kunt alle rapporten inzien bij het Gemeentearchief of daar te bestellen. 

Actuele overzichtswerken

We hebben er voor gezorgd dat eind 2012 het overzichtswerk ‘Ede vol Erven’ verscheen. Deze publicatie geeft een overzicht van de Germaanse bewoning in de regio in de IJzertijd en de Romeinse tijd (500 voor Chr. tot 500 na Chr.).

In maart 2015 is het eindrapport van de steentijdopgraving in Kernhem uitgebracht.

Onderwijsondersteuning

Ter ondersteuning van het onderwijs bieden we verschillende lespakketten aan. Deze zijn terug te vinden op de pagina's 'Educatieve producten' elders op deze website.

Literatuurlijst Cultuurhistorie

Begin 2011 heeft de gemeente een overzicht gemaakt van allerlei literatuur over aardkunde, archeologie, cultuurlandschap, lokale geschiedenis, historische stedenbouwkunde, gebouwde monumenten en historische geografie in Ede en in de regio's Gelderse Vallei en Veluwe. Deze bronnen kunnen erg handig zijn bij onderzoek naar één van deze disciplines. De bronnen zijn samengevoegd in 'Literatuurlijst Cultuurhistorie 2011'.