Vondstmateriaal

Het meeste van het sinds 2007 in Ede opgegraven vondstmateriaal is ondergebracht bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland. Het depot bevindt zich in het Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam, dat een onderdeel is van Museum Het Valkhof in Nijmegen.

Eerder opgegraven vondsten bevinden zich hoofdzakelijk in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hier worden ook de collecties van de Edese amateur-archeologen Hendrik Joseph Bellen en Ed Zuurdeeg bewaard.

Lokale tentoonstellingen

Het Historisch Museum Ede heeft een uitgebreide verzameling collectiestukken. Deze voorwerpen gaan over de geschiedenis en de ontwikkeling van Ede. Het museum organiseert 4 à 5 exposities per jaar. Hierbij zijn dikwijls archeologische vondsten te bezichtigen.

In Museum Oud-Lunteren is sinds februari 2015 een vaste tentoonstelling te zien rondom het centrale thema 'het middelpunt van Nederland'. De verhalen die in het museum op interactieve wijze te zien en te beluisteren zijn, verwijzen naar gebeurtenissen uit verschillende momenten in de geschiedenis van de omgeving: herstellingsoorden, grindwinning, notaris Van den Ham, Hessenweg, Celtic fields en geologie. Ook op buitenlocaties zijn onderdelen van het 'Verhaal van de Goudsberg' te beleven.

Vondsten uit Ede melden?

Heeft u een vondst gedaan en wilt u weten of het iets bijzonders is? Neemt u dan contact op met de archeologen van de gemeente.