Sportbeleid

U kunt in Ede veel verschillende sporten beoefenen, binnen en buiten. Er zijn zwembaden, sportvelden voor hockey, voetbal, honkbal en korfbal en sportzalen van diverse grootte. U kunt deze sportzalen huren voor eigen gebruik.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan onze sportverenigingen, omdat deze verenigingen de basis vormen van de sport in Ede.
We ondersteunen de verenigingen ook financieel. Zij kunnen subsidie aanvragen voor jeugdactiviteiten, schoolsport, gehandicaptensport en unieke evenementen. Kijk voor meer informatie bij de producten van subsidies onder de letter S.

Sportservice Ede

Samen met onze partner Sportservice Ede steunen wij sportverenigingen. We steunen zowel het bestuur als de organisatie en helpen hen in te spelen op de wensen van de sporters. Daarnaast vragen wij via Support Ede steun van bedrijven om onze sportverenigingen te helpen. Zo zorgen we voor sterke sportverenigingen die naast het sporten ook midden in de maatschappij staan.

Jong en oud bewegen

We willen graag iedereen bewust maken van het belang van voldoende sport en beweging. Dat doen we onder andere door in te spelen op activiteiten en evenementen.

De jeugd heeft de toekomst. Sport en bewegen op jonge leeftijd is goed voor de ontwikkeling van onze jeugd. Wij willen dat onze jeugd zijn of haar talent in de sport ontdekt, ontwikkelt en behoudt. Daarom hebben wij samen met Sportservice Ede diverse projecten om de jeugd kennis te laten maken met sport en bewegen. Dit doen we door sport een belangrijke plaats te geven op school en in de wijken. Ouders van kinderen van 6 tot en met 17 jaar kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor sport.

Helaas is sporten en bewegen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Senioren en gehandicapten komen vaak niet toe aan voldoende sport en beweging. Daarom ontwikkelen wij in samenwerking met Sportservice Ede een aangepast beweegaanbod voor deze groepen en geven wij verenigingen subsidie voor gehandicaptensport.

Nota ploegenspel

Het volledige beleid van de gemeente Ede staat in de Nota ploegenspel 2.0.