Werkzoekend

Zit u (tijdelijk) zonder werk? Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Vanaf 1 januari 2018 regelt Werkkracht dit. De trajectbegeleiders van Werkkracht hebben veel ervaring in de begeleiding naar werk en kunnen u hierin ondersteunen. Ons WerkgeversServicepunt (WSP) heeft contacten met lokale en regionale werkgevers en is een spil tussen werkzoekende en werkgever.

Werk vinden

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden bij een werkgever. De gemeente voert samen met Werkkracht de Participatiewet uit, zorgt voor begeleiding naar werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Ondersteuning

Bent u al langere tijd niet aan het werk? Dan kunnen wij u ondersteunen om weer aan het werk te gaan. Wij doen dat door samen met u te kijken naar wat u nodig heeft om weer te kunnen werken, bijvoorbeeld een training of werkervaringsplaats. Als u meedoet aan een re-integratietraject of ervaring opdoet in een werkervaringsplek, vergroot u uw kansen op werk aanzienlijk.

Onze ondersteuning kan bestaan uit:

Sollicitatietraining

Dit is een intensieve groepstraining, waarin u aan de slag gaat met uw sollicitatievaardigheden. Diverse thema’s komen aan bod, zoals het curriculum vitae, de sollicitatiebrief, het sollicitatiegesprek, vacatures, social media en jezelf kort en krachtig presenteren.

Re-integratie

U doet werkervaring op met behoud van uitkering om werknemersvaardigheden te leren. Dit vergroot uw kans op werk. U kunt bijvoorbeeld leren werken bij Restore, Road2Work of Tot uw Dienst.

Participatie

Als betaald werk voor u (nog) niet mogelijk is, om welke reden dan ook, dan vinden wij het belangrijk dat u meedoet aan de samenleving bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.

Scholing

Het kan zijn dat scholing voor u noodzakelijk is om weer aan de slag te kunnen. Wij kijken dan samen met u wat realistisch is.