Westzoom

Met het project Westzoom Lunteren breiden wij het aantal woningen in Lunteren uit. Met de uitbreiding houden we rekening met de toekomstige vraag naar woningen. We zorgen ervoor dat de woongebieden passen bij de huidige structuur van het dorp.

Beschrijving

Door de aanleg van de rondweg ‘Westzoom’ ontstond een uitbreidingslocatie aan de zuid-westkant van het dorp Lunteren. Het gebied Westzoom ligt tussen de bestaande bebouwde kom van Lunteren en de nieuw aangelegde rondweg. Het is een langgerekt gebied tussen de Edeseweg en de Postweg. De oppervlakte is in totaal 20,5 hectare. Het gebied is ingedeeld in 7 deelgebieden.

Deelgebied 't Hoefje

Deelgebied ’t Hoefje is als eerste ontwikkeld als woningbouwlocatie. Het gebied bestaat uit een middendeel waar 25 rijwoningen zijn gebouwd en nog 10 woningen in aanbouw zijn. Deze woningen zijn gebouwd via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daarnaast zijn er in de buitenring, grenzend aan de tuinen van de woningen aan de Hulweg, nog 20 particuliere kavels gesitueerd. Een groot deel van deze kavels is inmiddels verkocht voor de bouw van vrijstaande en halfdubbele woningen. De verkoop van de particuliere bouwkavels verloopt via de makelaars Maaike van Doorn en Harry Stroomberg uit Lunteren.

Inrichtingsplan van ’t Hoefje (jpg).

Deelgebied Zandscheer

Deelgebied Zandscheer grenst aan ’t Hoefje. Het is opgedeeld in 2 fasen. Het in 2014 vastgestelde bestemmingsplan voor het westelijk deel voorziet in de toevoeging van 23 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de westzijde van het plangebied en 4 woningen aan de westzijde van het plangebied. Verder voorziet het bestemmingsplan in een actueel bestemmingsplan voor drie bestaande woningen (Honskamperweg 58, 60 en 66). Voor de tweede fase komt een bestemmingsplan in procedure zodra alle grondeigenaren gezamenlijk en de gemeente overeenstemming hebben over de invulling. 

De ontwikkeling van Zandscheer is in handen van Heijmans. Voor meer informatie kunt u terecht op www.schetsmeeinlunteren.nl.

Deelgebied Haverkamp

Dit gebied bestaat uit twee delen. Een deel wordt gebruikt voor de bouw van een kerk met parkeergelegenheid en een gebouw voor maatschappelijke doeleinden, Kunst na Arbeid (KNA). De rest van het gebied biedt plaats aan woningbouw.

De ontwikkeling van De Haverkamp is in handen van Bouwbedrijf Klomp voor meer informatie kunt u terecht op link naar www.dehaverkamplunteren.nl.

De deelgebieden Hulakker, De Tuinen en De Heuvel worden ontwikkeld in de periode 2018 - 2022. In deelgebied Groene Hoek komt geen (woning)bouwontwikkeling.

Overzicht deelgebieden Westzoom

Documenten

Voor de ontwikkeling van het plangebied stelde de gemeente een Nota van Uitgangspunten (pdf) op. Daarin staan de kaders, de uitgangssituatie, de (voorlopige) planning en fasering van de bouw. De randvoorwaarden voor de ruimtelijke kwaliteit zijn opgenomen in de 'Algemene richtlijnen ruimtelijke kwaliteit Westzoom Lunteren' (pdf).

Vragen?

Heeft u vragen over project Westzoom? Neem dan contact op met Niels de Lange, assistent projectleider Westzoom, T: (0318) 267 291, E: niels.de.lange@ede.nl. Of neem contact op met Martijn Mur, projectleider, T: 06-53763750, E: martijn.mur@ede.nl.

U kunt het project ook volgen op twitter: www.twitter.com/westzoom.