Contact met professionals

Wijkteam

U heeft vast wel een idee wat er in uw wijk of buurt nodig is om er prettig te leven. Wij werken dagelijks met hart en ziel aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt, wijk of dorp. In onze wijkteams
werken wijkwerkers uit verschillende organisaties, politie en gemeente samen.

Misschien loopt u al een tijdje met ideeën om problemen in uw wijk of buurt nu eindelijk eens aan te pakken. Op dit moment helpen we al bewoners in uw wijk met hun initiatieven die bijvoorbeeld te maken hebben met (ouderen)eenzaamheid, veiligheid of elkaar vinden en helpen. Dat werkt goed en zetten we graag voort. Graag denken we met u mee en werken we samen.

  • Wijkteam Ede-Zuid/Bennekom
  • Wijkteam Veldhuizen/Kernhem
  • Wijkteam Ede-Centraal
  • Wijkteam De Dorpen

Sociaal Team

Het Sociaal Team is voor inwoners die problemen hebben op verschillende gebieden tegelijk (bijv. relaties met andere mensen, psychische gezondheid, opvoeding, financiën). Zij werken ook met verschillende professionals samen.

  • Sociaal team Ede-Zuid/Bennekom
  • Sociaal team Veldhuizen/Kernhem
  • Sociaal team Ede-Centraal
  • Sociaal team De Dorpen