Gemeentelijke belastingen

Ieder jaar ontvangt u rond februari de aanslag gemeentelijke belastingen. Op de aanslag staan de bedragen voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting, onroerende zaakbelasting (OZB) en rioolheffing.

Op uw aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning. In het taxatieverslag staat uitgelegd hoe de WOZ-waarde van uw woning is berekend.

Als de WOZ-waarde (nog) niet bekend is, ontvangt u de ozb-aanslag later. U ontvangt de ozb-aanslag dan op het moment dat de WOZ-waarde bij ons bekend is.

Andere aanslagen

Hieronder ziet u in welke maand u de andere belastingaanslagen ontvangt.

  • januari: forensenbelasting
  • maart: toeristenbelasting
  • mei: rioolheffing bedrijven
  • juni: reclamebelasting