Inzien WOZ-waarde

U kunt de WOZ-waarde van alle woningen in de gemeente Ede inzien. Gemeenten zijn verplicht om de WOZ-waarden van woningen beschikbaar te stellen. De WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting.

Uw WOZ-waarde

De WOZ-waarde van uw eigen woning of pand kunt online opvragen.