Begraven

Als u kiest voor begraven, dan moet de begrafenis volgens de wet plaatsvinden op een begraafplaats. Wij beheren vijf begraafplaatsen.

Wanneer begraven

Binnen zes werkdagen na het overlijden is de begrafenis. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente waar de persoon wordt begraven. Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar uw naaste is overleden. Is dat gemeente Ede, dan verzorgt de uitvaartverzorger dit voor u.

Aula en ontvangstruimte

De begrafenisplechtigheid kunt u houden in een kerk, een uitvaartcentrum, de aula van de begraafplaats of een ander gebouw. Lees hierover meer op de pagina Begraafplaatsen.

De plechtigheid

We hebben vaste begin- en eindtijden voor elke begrafenis. Als u wilt is in overleg verlenging mogelijk. Tijdens de dienst kan muziek gespeeld worden. In de aula van de begraafplaats in Ede en Lunteren staat ook een orgel. In de aula van Ede staat een beamer. Als u wilt maken wij een geluidsopname van de plechtigheid in de aula.

Afscheid en begrafenis

Het afscheid bij het graf kunt u op uw eigen manier invullen. Op uw verzoek kunnen wij het graf bedekken met dennengroen. Vaak wordt bij het graf bijvoorbeeld nog een afscheidswoord uitgesproken of een korte plechtigheid gehouden. Het laten dalen van de kist maakt daarvan soms deel uit. Een andere mogelijkheid is om bij de kist boven het graf afscheid te nemen. Het dalen van de kist gebeurt dan zonder aanwezigheid van de nabestaanden.

Condoleance

U heeft na afloop van de begrafenis de beschikking over een condoleanceruimte om de condoleances in ontvangst te nemen.

Begrafenistijden

Een begrafenis kan plaatsvinden op de vaste tijden van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 14:30 uur. Op zaterdag tussen 8:30 uur en 13:00 uur. Een asbus kan op afspraak worden bijgezet van maandag tot en met vrijdag.

Folder

Wilt u de informatie over begraven nog eens in het kort doorlezen, download dan de folder over de begraafplaatsen en begraven.