Algemeen graf

U kunt kiezen voor een particulier of een algemeen graf. Er zijn algemene graven voor kinderen tot twaalf jaar en algemene graven voor personen van twaalf jaar en ouder. De kenmerken van een algemeen graf zijn:

  • Bij een algemeen graf is de gemeente de eigenaar en heeft dus het zogeheten ‘Grafrecht’;
  • In één algemeen graf kunnen tot drie overledenen worden begraven;
  • Wij (de gemeente) geven aan wie er in het graf wordt begraven;
  • De begraven overledenen zijn meestal geen familie van elkaar;
  • Asbussen mogen niet worden bijgezet in een algemeen graf;
  • Een algemeen graf is goedkoper dan een particulier graf.

Gedenkteken

Een gedenkteken is niet verplicht. Kiest u ervoor een gedenkteken te plaatsen dan moet u zelf het onderhoud verzorgen. U kunt het onderhoud ook tegen een vergoeding aan de gemeente uitbesteden. Zie hiervoor ook Grafbedekking.

Termijn

Tien jaar na de laatste begraving in het graf kan het algemene graf worden geruimd. Verlengen van de termijn is niet mogelijk. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via de Ede Stad en deze website. Ook wordt dit bekendgemaakt in de publicatiekast op de begraafplaats en bij het graf zelf.
Nabestaanden van een algemeen graf kunnen een verzoek indienen voor op- en herbegraven in een particulier graf of natuurbegraven. Hiervoor brengen wij kosten in rekening. Meer informatie hierover vraagt u op bij de begraafplaatsadministratie.