Visie en beheer

In 2016 stelde de gemeente het document 'Begraven in de gemeente Ede, exploitatieplan gemeentelijke begraafplaatsen 2017-2021' op voor de 5 gemeentelijke begraafplaatsen. Dit document beschrijft de visie en ambities op begraven en de begraafplaatsen, het beheer en de kosten. Per begraafplaats is bekeken of de huidige situatie voldoet aan de visie en ambities. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.

Exploitatieplan

Het exploitatieplan bestaat uit zes onderdelen:

Masterplan

In 2017 en 2018 werken we aan een masterplan per begraafplaats. Daarin krijgen de aanbevolen verbeteringen een plek. We verwachten dat dit plan vanaf 2018 in fasen uitgevoerd wordt.