Foetushof

Een foetus is een vroeggeboorte voor de 24e week van de zwangerschap. Het begraven van een foetus is wettelijk niet verplicht, maar kan wel. Vanaf 24 weken is begraven wettelijk verplicht. Naast een algemeen en particulier kindergraf is het mogelijk de foetus te begraven op het foetushof. De begraafplaats in Ede aan de Asakkerweg heeft zo’n hof.

Bij begraven op het foetushof wordt een graszode gelicht om daaronder de foetus te begraven in uitsluitend afbreekbaar materiaal. Na begraven wordt graszode teruggelegd waarna de grasmat herstelt. Na enige tijd is de begraafplek niet meer herkenbaar.

Gedenkteken

Op de begraafplek zelf mogen geen herdenkingstekens, materialen en bloemen geplaatst worden. Er is een centrale herdenkingsplek op het foetushof. Op de veldkeien rond de vlindersteen mag men tijdelijk bloemen en herdenkingsmaterialen leggen. Familie kan een glazen herdenkingsvlinder plaatsen op de vlindersteen van de centrale gedenkplek van het foetushof.

Termijn

Er is geen maximum of minimum grafrusttermijn. Grafrecht is op het foetushof niet van toepassing. Zonodig bepaalt de beheerder het hergebruik van de begraafplek.