Particulier graf

U kunt kiezen voor een particulier of een algemeen graf. Een particulier graf wordt voor tien, twintig of dertig jaar uitgegeven. In deze periode bepaalt alleen de rechthebbende wie in het graf wordt begraven. De rechthebbende is meestal een familielid.

Soorten

Er zijn particuliere graven voor kinderen tot twaalf jaar en particuliere graven voor personen van twaalf jaar en ouder. In het graf kunnen twee overledenen worden begraven. Op de begraafplaatsen in Ede, Bennekom en Otterlo kunt u ook kiezen voor een particulier graf voor drie overledenen. U kunt ook asbussen bijzetten, boven het aantal begraven overledenen waarvoor een particulier graf is uitgegeven. U mag een particulier graf ook als grafkelder inrichten.

Gedenkteken

Een gedenkteken is niet verplicht. Kiest u ervoor een gedenkteken te plaatsen dan moet u zelf het onderhoud verzorgen. U kunt het onderhoud ook tegen een vergoeding aan de gemeente uitbesteden. Lage grafbeplanting ter grootte van het graf mag, in overleg met de beheerder. Zie hiervoor ook de pagina ‘Grafbedekking’.

Termijn

Na tien, twintig of dertig jaar verloopt de eerste termijn van de grafrechten. De rechthebbende ontvangt ruim een jaar voor het aflopen van de grafrechten informatie over het wel of niet verlengen van de grafrechten. De rechthebbende kan het grafrecht daarna verlengen met een periode van steeds tien jaar. Na het beëindigen van het grafrecht wordt de grafbedekking verwijderd en kan het graf worden geruimd.