Beleid

De gang van zaken rond overlijden en begraven of cremeren staat beschreven in de wet op de Lijkbezorging.

Voor het beheer en gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen stellen wij zelf de regels vast. Deze kunnen anders zijn dan de regels van andere gemeenten.

Verordeningen

In de gemeente Ede gelden deze verordeningen: