Natuurbegraven

Op de begraafplaats in Ede bieden wij natuurbegraven aan.

Wat is natuurbegraven?

Bij natuurbegraven wordt de overledene begraven in de natuur. Dit is een mooie groene en rustige plek die  speciaal hiervoor is aangewezen. Nabestaanden hebben dus altijd een plek om naar toe te gaan. De natuur kan hier ongehinderd zijn gang gaan. Bij natuurbegraven tasten we de natuur zo weinig mogelijk aan.

Twee varianten

We maken onderscheid in natuurbegraven voor onbepaalde tijd en natuurbegraven voor vijftig jaar.  Hieronder leest u de verschillen:

Natuurbegraven voor onbepaalde tijd

U koopt de kosten voor het graf en het onderhoud in een keer af. Dit leggen wij vast in een akte. Uw nabestaanden hebben dan geen zorgen over het onderhoud van het graf. Het graf is altijd voor één persoon. Wilt u bijvoorbeeld naast elkaar begraven worden? Wij adviseren u om dan alvast twee plekken naast elkaar te reserveren. U kunt ook een asbus begraven in een kleiner natuurgraf.

Natuurbegraven voor vijftig jaar

U betaalt eenmalig een bedrag voor een periode van vijftig jaar. Daarnaast betaalt u een eenmalig bedrag voor onderhoudskosten. Na vijftig jaar vragen wij nabestaanden of zij het grafrecht willen verlengen. Dat kan met telkens tien jaar. Wilt u dat niet dan geven wij het graf opnieuw uit. Bij deze variant kunnen maximaal twee personen op één plek worden begraven. U kunt meerdere een asbussen begraven.

Waarom natuurbegraven?

De keuze voor uw uitvaart is natuurlijk heel persoonlijk. De redenen dat mensen kiezen voor natuurbegraven zijn:

  • Grafrecht voor onbepaalde tijd. Uw nabestaanden hebben dus geen zorgen over het verlengen en de kosten van het grafrecht. Dit geldt alleen voor natuurbegraven voor onbepaalde tijd.
  • Een plek voor nabestaanden om naar toe te gaan.
  • Een natuurlijke en rustige parkachtige omgeving die troost kan bieden.
  • Duurzaam, de natuur wordt zoveel mogelijk intact gehouden.
  • Geen onderhoud van het graf voor de nabestaanden.