Voorwaarden eigen keuze

Als u een eigen trouwlocatie kiest zijn er een aantal voorwaarden:

 • De locatie ligt binnen de gemeente Ede.
 • De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden, openbare orde of goede smaak.
 • Als de locatie vergunningplichtig is moet deze voldoen aan de voorwaarden van de drank- en horecavergunning. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt dit.
 • De trouwlocatie is een gebouw dat tijdens de huwelijksvoltrekking vrij toegankelijk is. U kunt niet trouwen in de openlucht, in een voertuig, vaartuig of luchtvaartuig.
 • Bij een locatie zonder vergunning moet u een melding doen. In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig. Dit duurt ongeveer acht weken.
  Bij het product 'Evenement organiseren' leest u wat u moet doen.
 • De kosten van huur, inrichting, aankleding en benodigde verzekeringen worden betaald door het bruidspaar. Het bruidspaar is aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht.
 • Met de eigenaar of exploitant van de locatie moet vooraf een schriftelijke overeenkomst worden gesloten.
 • De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger. Hij of zij is alleen verantwoordelijk voor de huwelijksvoltrekking
 • De gemeente kan aanvullende of specifieke criteria stellen bij aanwijzing als huwelijkslocatie. Deze staan op het formulier Akkoordverklaring trouwen op locatie.
 • In Nederland bestaat een scheiding tussen staat en kerk. Daarom vinden er twee ceremonies plaats als het bruidspaar voor zowel de wet als de kerk wil trouwen. U moet eerst voor de wet trouwen (burgerlijk huwelijk), voordat u een religieuze ceremonie houdt.
 • Op een gekozen locatie kan geen kosteloos huwelijk plaatsvinden; dat kan alleen (op bepaalde tijden) in het Raadhuis.