Nieuwe en grotere niet-agrarische bedrijven

Niet-agrarisch bedrijf

Omdat de vrijstaande agrarische gebouwen betaalbaar zijn, is het voor ondernemers aantrekkelijk om zich hier in te vestigen. Gevolg is dat de bedrijventerreinen (met name bij de dorpen) leeg blijven.

Op veel locaties in het buitengebied zijn niet-agrarische bedrijven gevestigd, zoals een boerenbedrijf dat nu een elektriciteitsbedrijf is. Ze zijn daar vaak van oudsher aanwezig, kleinschalig begonnen en langzaam gegroeid.
Met de huidige verandering van agrarische naar niet-agrarische functie, is een beperkte groei mogelijk (via sloop van gebouwen). De prijs van agrarisch vastgoed daalt steeds meer door het grote aanbod ervan. Hierdoor is het voor veel kleinschalige bedrijven interessant om hun locatie uit te breiden. Maar ook voor nieuwe bedrijven is het aantrekkelijker om zich te vestigen op een vrijkomende agrarische locatie, dan op één van de bedrijventerreinen.