Recreatieterreinen klaar voor de toekomst?

Recreatieterrein

Het buitengebied van Ede is heel geschikt voor recreatie. Een aantal bedrijven loopt buitengewoon goed. Een ander deel van de recreatietereinen in Ede is verouderd en niet klaar voor de toekomst. Ondernemers hebben ruimte nodig om in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen.

Er zijn veel recreatieterreinen in de gemeente Ede (alleen al op de Veluwe 54 terreinen), maar ze worden vaak niet alleen voor recreatiedoeleinden gebruikt. Mensen wonen er permanent, of het terrein is zo sterk verouderd dat het deels leegstaat. De ondernemers die wel een bloeiend bedrijf hebben, zitten vaak klem omdat deze terreinen ‘dicht’ geregeld zijn. Door de hoeveelheid regels en wetten, kunnen ze niet inspelen op de huidige markt die om een creatief en hoogwaardig toeristisch product vraagt. Voor de recreatiebedrijven in Ede start een project dat zich richt op een duurzame recreatiesector, die klaar is voor de toekomst.