Schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging

Agrarisch bedrijf

De verwachting is dat tot 2030 circa 400 agrargische bedrijven stoppen. Dan komt er 650.000 tot 1.000.000 vierkante meter agrarische bebouwing vrij. We zien dat die grond onder andere wordt gebruikt voor woningbouw. Dit leidt dan tot de nieuwbouw van intotaal 650 tot 1.000 woningen in het buitengebied.

In Nederland is het aantal agrarische bedrijven gedaald van 400.000 in 1950, naar 64.000 in 2012. Een daling van ruim 80%. De productiecapaciteit van de sector is gelijk gebleven: de overgebleven bedrijven zijn gegroeid. Om te kunnen blijven bestaan, moeten deze bedrijven blijven uitbreiden.

In de gemeente Ede waren er in het jaar 2000 1243 agrarische bedrijven. Daar waren er in 2013 nog 852 van over. Zoals boven omschreven worden dat er in de toekomst dus alleen maar minder.