Samenwerken en elkaar helpen

Wij vinden het belangrijk dat u prettig in uw wijk woont en leeft. We verwachten van u dat u daar zo veel mogelijk uw steentje aan bijdraagt. Heeft u ideeën voor een prettige woon- en leefomgeving? En dragen deze bij aan de doelen en effecten van de gebiedsagenda's? Dan krijgen deze initiatieven altijd ruimte. Ieder gebied kent een eigen gebiedsmanager waar bewoners terecht kunnen. De gebiedsmanagers zijn benieuwd naar uw ideeën!

Denkt u mee?

Voorop staat dat de betrokkenheid en invloed van bewoners bij hun woon- en leefomgeving en hun welbevinden groter wordt. U krijgt meer invloed op de prioriteiten van de gemeente. Hierdoor kan de gemeentelijke organisatie goede keuzes voor het beleid en de uitvoering maken en daarnaast de samenhang daartussen verbeteren. Het gaat om de ondersteuning van groepen inwoners en vooral ook om de rol van alle betrokken partijen daarbij.