Beheer buitengebied

Het buitengebied gaat iedereen aan. U woont of werkt er wellicht. Of anders zult u er vast weleens wandelen, fietsen of sporten. Nu staan de ontwikkelingen in het buitengebied niet stil. Op het platteland neemt het aantal agrariërs snel af. Zij die doorgaan zoeken veelal een nieuwe invulling voor hun bedrijfsvoering.

Ook zoeken steeds meer stedelingen en dorpelingen de natuur en het platteland op voor rust en ruimte. Weer anderen willen er landelijk gaan wonen. Daarnaast groeit de bedrijvigheid in het buitengebied, onder meer door de goede ligging van de gemeente in een web van snelwegen, provinciale wegen en spoorwegen.

Ontwikkelingsplan

Om alle ontwikkelingen die op het buitengebied afkomen in goede banen te leiden, is een gedegen toekomstvisie nodig. Momenteel werkt de gemeente aan zo’n visie: het ‘Ontwikkelingsplan Buitengebied’.