Gebiedsagenda De Dorpen

De wijkregisseur heeft inwoners en professionals opgeroepen om helder te krijgen welke zaken bovenaan de prioriteitenlijst voor hun directe woon- en leefomgeving staan. Bijna iedereen is erg betrokken bij zijn of haar directe omgeving. Vele verschillende onderwerpen zijn besproken en gewogen. Met als resultaat: deze wijkagenda.

De wijkagenda is een 'levend' document en beweegt mee met de ontwikkelingen. De wijkagenda geeft richting en kaders aan de wijze waarop de gemeente Ede samen met de inwoners uitvoering geeft aan het beleid. Steeds zullen inwoners en professionals de wijkagenda up te date maken. Speerpunten voor De Dorpen zijn veiligheid en verkeer, zorg voor elkaar en leefstijlen en vrijetijdsbesteding jongeren tot 23 jaar.

Andere activiteiten

In de buitendorpen worden verschillende activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld activiteiten in de dorpshuizen zoals seniorenochtend of jeugdsoos, of gewoon een gezellige burendag in uw straat.

Bewoners organiseren de activiteiten, meestal in samenwerking met organisaties en instellingen in de wijk.Wilt u weten wat er te doen is in uw dorp? Kijk dan eens op de volgende websites: