Ede-Centraal

Ede-Centraal telt ongeveer 24.723 inwoners en bestaat uit drie gebieden: Ede-West, Ede-Oost en het Centrumgebied. Ieder gebied heeft zijn eigen kenmerken.

Ede-West

Ede-West ligt tussen de spoorlijn Ede-Barneveld (oost), de Proosdijerveldweg (west), de spoorlijn Utrecht-Arnhem (zuid) en de rijksweg N224 (noord).   
Ede-West is onder te verdelen in zeven buurten:

  • Zeeheldenbuurt 
  • Indische buurt
  • Vogelbuurt
  • Bloemenbuurt
  • Klaphekbuurt
  • Beatrixpark

Wilt u meer weten over het nieuws en de activiteiten in de wijk? De website www.ede-west.nl is er voor iedereen die geïnteresseerd is in deze wijk.

Ede-Oost

Ede-Oost ligt ten oosten van de spoorlijn Ede-Barneveld, ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Arnhem en een gedeelte ten noorden van de N224 (met uitzondering van Kernhem). Ook de kazerneterreinen maken onderdeel uit van Ede-Oost. De website www.ede-oost.nl is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de wijk.

In Ede-Oost kennen we de algemene belangenvereniging Ede-Oost (ABEO). Deze vereniging behartigt de belangen van de bewoner van Ede-Oost.
Ede-Oost is onder te verdelen in volgende buurten:

  • Bosrand
  • Burgemeestersbuurt
  • Componistenbuurt
  • Stationsbuurt

Ede-Centrum

In Ede-Centrum is de afgelopen jaren veel ontwikkeld en gebouwd. De grote projecten zijn afgerond.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

Alle winkeliers in het centrum zijn verenigd in de Stichting Binnenstads Management (SBE). De bewoners zijn verenigd binnen het Bewonersplatform voor Ede Centrum (BEC).