Gebiedsagenda Ede-Zuid/Bennekom

De wijkregisseur heeft inwoners en professionals opgeroepen om helder te krijgen welke zaken bovenaan de prioriteitenlijst voor hun directe woon- en leefomgeving staan. Bijna iedereen is erg betrokken bij zijn of haar directe omgeving. Vele verschillende onderwerpen zijn besproken en gewogen. Met als resultaat: deze wijkagenda.

De wijkagenda is een 'levend' document en beweegt mee met de ontwikkelingen. De wijkagenda geeft richting en kaders aan de wijze waarop de gemeente Ede samen met de inwoners uitvoering geeft aan het beleid. Steeds zullen inwoners en professionals de wijkagenda up to date maken. Enkele speerpunten voor Ede-Zuid/Bennekom zijn aantrekkelijke woonomgeving, zorg voor elkaar, contact, ontmoeting en communicatie en activiteiten voor ouderen.

Andere activiteiten

In Ede-Zuid en Bennekom worden verschillende activiteiten georganiseerd. Activiteiten waarbij bewoners elkaar beter leren kennen en waarbij bewoners samen zorgen voor hun leefomgeving. Zo zijn er bewonersgroepen die, in samenwerking met de politie en gemeentelijk toezichthouders, zich sterk maken voor de veiligheid in zijn of haar buurt, wijk, dorp. Maar er zijn ook bewoners die samen koken, tuinieren, sporten en bijvoorbeeld feesten organiseren. Dit doen ze meestal in  samenwerking met organisaties en instellingen in de wijk zoals de welzijnsorganisatie Malkander, de woningbouwstichting Woonstede, Ede Sport Service en of de gemeente.
Wilt u weten wat er te doen is in uw wijk, dorp of buurt? Kijk dan eens op de volgende websites.