Gebiedsagenda's

De gebiedsagenda is een samenwerkingsagenda. Op de agenda staan onderwerpen die we op dit moment het allerbelangrijkst vinden om de leefomgeving veiliger, schoner en leuker te maken. Met (vertegenwoordigers van) bewoners en professionals in de dorpen, buurten en wijken is de agenda ontstaan.

Wilt u helpen of kunt u bij één van de onderwerpen iets betekenen? Neem dan contact op met de gebiedsmanager van uw wijk.

Gebiedsagenda's zijn per gebied gemaakt: