Gebiedsagenda Veldhuizen/Kernhem

De wijkregisseur heeft inwoners en professionals opgeroepen om helder te krijgen welke zaken bovenaan de prioriteitenlijst voor hun directe woon- en leefomgeving staan. Bijna iedereen is erg betrokken bij zijn of haar directe omgeving. Vele verschillende onderwerpen zijn besproken en gewogen. Met als resultaat: deze wijkagenda.

De wijkagenda is een 'levend' document en beweegt mee met de ontwikkelingen. De wijkagenda geeft richting en kaders aan de wijze waarop de gemeente Ede samen met de inwoners uitvoering geeft aan het beleid. Steeds zullen inwoners en professionals de wijkagenda up to date maken. Enkele speerpunten voor Veldhuizen/Kernhem zijn sociale contacten verbeteren, jeugd en opvoeding en opknappen Veldhuizen A en Proosdijpark.

Andere activiteiten

In Veldhuizen en Kernhem worden verschillende activiteiten georganiseerd. Dit kan van alles zijn, zolang het de leefbaarheid van de wijk ten goede komt. Denkt u bijvoorbeeld aan het gezamenlijk opknappen van de straat, het organiseren van een wijk- of buurtfeest of het opzetten van een gezamenlijke maaltijd. Bewoners organiseren de activiteiten, meestal in samenwerking met organisaties en instellingen in de wijk.

Wilt u weten wat er te doen is in uw wijk? Kijk dan eens op de volgende websites.