Onderzoek Veldhuizen

In 2016 is er onderzoek gedaan naar wat er de afgelopen jaren is gedaan in de aanpak richting risicojongeren in Veldhuizen A om de wijk zo leefbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat ook bewoners hun mening geven over dit onderzoek.

Daarom was er op maandag 13 maart een bewonersavond georganiseerd in het Kernhuis. Op de bewonersavond werden de inwoners geïnformeerd over de eerste conclusies van het onderzoek. Daarnaast gingen zij in gesprek met professionals over de aanpak in Veldhuizen A en welke mogelijkheden en verbeteringen zij zien voor de toekomst.