Schoon, heel en veilig

Elke dag doen wij ons best om gemeente Ede schoon en veilig te houden. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig!

Heeft u vragen over het onderhoud van bijvoorbeeld bermen, fietspaden, vijvers, speeltoestellen, verkeersborden of heeft u last van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme, een kapotte straatlantaarn, meldt dit via ons formulier Melding Woon- of leefomgeving.

Ervaart u overlast of gevaar op het gebied van geluid, geur, stof, of van een andere milieuverontreiniging, meldt dit aan de provincie.

Breed begrip

Schoon, heel en veilig is een breed begrip. Op de onderliggende pagina's vindt u meer informatie over