Afval

Samen met onze inwoners en bedrijven zetten we in op duurzame energie en hergebruik van afval. Afvalverwerker ACV haalt het huishoudelijke afval op.

Afvalinzameling

Uw plastic verpakkingsmateriaal, blik en drinkpakken (pmd), papier, groente- fruit- tuinafval en etensresten (gft+e) en restafval zamelen we apart in. Hiervoor betaalt u jaarlijks een vast bedrag (afvalstoffenheffing). Daarbovenop betaalt u per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet. Of per keer dat u een vuilniszak in de ondergronds container gooit. Bewoners van hoogbouw halen nieuwe pmd-zakken bij Publiekszaken van de gemeente Ede en het Afvalbrengstation. Bij ACV vragen VvE’s, bewonerscommissies of andere contactpersonen een voorraad oranje pmd-zakken aan. Op de website Meer afval apart leest u meer over de afvalinzameling in Ede.

Inzamelpunten luierafval

U kunt luierafval in gesloten zak inleveren bij verschillende luierpunten in de gemeente Ede. Als u luiers apart inlevert, hoeft u dit niet bij het restafval te doen.

Persoonlijke AfvalWijzer

Alle ophaaldata voor uw adres en informatie over afval scheiden staat in de AfvalWijzer. Hier vindt u uw persoonlijke afvalkalender. De AfvalWijzer is ook beschikbaar als app.

Afvalpas

U krijgt jaarlijks acht punten op uw afvalpas. Hiermee kunt u gratis een bepaalde hoeveelheid grof huishoudelijk (tuin)afval wegbrengen of laten ophalen. Op de website van ACV vindt u meer informatie over de Afvalpas en het wegbrengen of ophalen van afval.

Kliko omwisselen of aanvragen

U kunt bij ACV een extra kliko aanvragen of een kliko laten omruilen. Dit kost 30 euro. Vraagt u een klikowissel aan binnen drie maanden na verhuizing, dan is de wissel gratis (kopie huur- of koopovereenkomst vereist).

Inzameling oud papier door organisaties en subsidie oud papier

Verenigingen van Eigenaren en bewonerscommissies van wooncomplexen in Ede die in hun complex oud papier willen inzamelen, kunnen bij via www.ede.nl/subsidies een aanwijzingsbesluit aanvragen.

Andere organisaties uit de gemeente Ede mogen oud papier en karton van huishoudens inzamelen, mits zij per jaar minstens 10 ton inzamelen. Voor het inzamelen van papier en karton kunnen zij subsidie aanvragen.

Klachten en meldingen

Heeft u klachten of vragen over de inzameling van afval? Neem dan contact op met ACV. Heeft u een klacht over zwerfvuil, verkeerd gebruik van de (half) ondergrondse afvalcontainers? Of heeft u een melding van illegale afvalstort? Geef dit door via het formulier melding woon- of leefomgeving.

Bedrijfsafval

Als bedrijf of instelling moet u zelf zorgen voor de inzameling van uw afval. U sluit hiervoor een contract af bij ACV of een andere bedrijfsafvalinzamelaar.