Afval

Ede is een groene gemeente. Samen met onze inwoners en bedrijven zetten we in op duurzame energie en hergebruik van afval. Afvalverwerker ACV haalt het afval op. ACV beheert ook kringloopwinkels in Ede, Barneveld en Veenendaal, onder de naam Restore Kringloop.

Wijzigingen afvalinzameling 'Afval apart'

In 2017 verandert het inzamelen van uw afval. Lees meer over de wijzigingen.

Afval ophalen

Op uw persoonlijke afvalkalender ziet u wanneer ACV uw afval inzamelt. U kunt ook bij ACV een papieren afvalkalender opvragen. Neem daarvoor contact op met ACV.

Afval wegbrengen

Uw grof afval en tuinafval brengt u naar het afvalbrengstation

Afvalpas

U krijgt jaarlijks een tegoed op uw afvalpas. Hiermee kunt u gratis een bepaalde hoeveelheid grof huishoudelijk (tuin)afval wegbrengen of laten ophalen. Op de website van ACV vindt u meer informatie over de Afvalpas.

Afvalcontainers krijgen of vervangen

Voor een extra container of vragen over een container kunt u contact opnemen met ACV. U heeft een nieuwe container nodig door vermissing, vandalisme of onherstelbare schade? Dan brengt ACV kosten in rekening. Ook voor meldingen en vragen kunt u terecht bij ACV.

Bedrijfsafval

ACV zamelt voor de gemeente Ede alleen afval in van huishoudens. Als bedrijf of instelling moet u zelf zorgen voor de inzameling van uw afval. U kunt hiervoor bij ACV of een andere bedrijfsafval inzamelaar een contract voor afsluiten.

Afvalsoorten

U kunt bij ACV terecht voor verschillende soorten afval. Een volledig overzicht van afvalsoorten kunt u vinden op de website van ACV. Door afval te scheiden kan veel worden hergebruikt.

Inzameling oud papier door organisaties en subsidie oud papier

Organisaties uit de gemeente Ede mogen oud papier en karton van huishoudens inzamelen mits zij per jaar minstens 10 ton inzamelen. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in het Besluit aanwijzing andere inzamelaar oud papier en karton 2017. Organisatie kunnen bij de gemeente Ede subsidie aanvragen voor de ingezamelde hoeveelheid oud papier en karton.

Klachten en meldingen

Heeft u klachten of vragen over de inzameling van afval? Dan kunt u contact opnemen met ACV. Heeft u een klacht over zwerfvuil, verkeerd gebruik van de betonnen cocons of de ondergrondse afvalcontainers? Of heeft u een melding van illegale afvalstort? Dan kunt u melding woon- of leefomgeving doen.