Wijzigingen afvalinzameling

In 2017 verandert het inzamelen van uw afval. De wijzigingen zijn:

  • Bewoners van een laagbouwwoning krijgen een extra kliko voor PMD-afval.
  • In sommige situaties komen er ondergrondse containers voor het restafval.
  • U krijgt een nieuwe kliko voor het restafval (deze wordt omgewisseld) en u heeft keuze in de grootte van de kliko.
  • Bewoners van hoogbouwwoningen krijgen een maatwerkoplossing voor het inzamelen van oud papier, GFT- en PMD-afval.
  • De dagen waarop ACV uw afval inzamelt veranderen.

Betalen per keer

Per 1 januari 2018 gaat het vaste bedrag dat u jaarlijks betaalt (afvalstoffenheffing) omlaag. Daarbovenop betaalt u per keer (dus niet op gewicht!) dat u de restafvalkliko aan de weg zet. Of per keer dat u een vuilniszak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit.

Planning

De nieuwe werkwijze wordt per deelgebied ingevoerd. Betalen voor iedere keer dat u restafval aanbiedt, start op 1 januari 2018. Op www.meerafvalapart.nl ziet u wanneer de veranderingen op uw adres starten.