Afvalsoorten

Elk soort afval vraagt om zijn eigen manier van verwerken. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen worden verschillende soorten afval op verschillende manieren ingezameld.

Afval ophalen

Op uw persoonlijke afvalkalender ziet u wanneer de ACV uw huishoudelijk restafval, Groente- fruit en tuinafval (GFT-afval), pmd, en papier en karton ophaalt. Voor flats en appartementen zijn er speciale pmd-zakken verkrijgbaar.

Papier wegbrengen

U kunt oud papier ook gratis brengen bij het Afvalbrengstation. Daarnaast zijn er enkele organisaties waar u uw oud papier en karton kunt brengen.

Glas wegbrengen

In de gemeente staan op veel locaties glasbakken voor de inzameling van glas. U kunt glas ook gratis brengen bij het Afvalbrengstation. De locaties staan op Mijn afvalwijzer.

Grof huisvuil/tuinafval

Grof huisvuil/tuinafval kunt u zelf wegbrengen naar het Afvalbrengstation. Ook kunt u grof huisvuil/tuinafval op laten halen door ACV. Meld online uw afval aan of neem telefonisch contact op met ACV. Voor beide mogelijkheden heeft u altijd uw afvalpas nodig.

Elektrische apparaten

Goed werkend wit- en bruingoed kunt u gratis inleveren bij Restore Kringloop. Kapotte apparaten horen niet in de restafvalcontainer. Als u een nieuw apparaat koopt is de winkel verplicht uw oude apparaat in te nemen. Bent u vergeten uw oude apparaat in te leveren, of u heeft geen nieuw apparaat gekocht? U kunt al uw wit- en bruingoed gratis inleveren bij het afvalbrengstation. Grote apparaten kunt u tegen betaling op laten halen door ACV. Maak hiervoor online een afspraak of neem telefonisch contact op met ACV. Kleinere apparaten kunt u (gratis) inleveren bij de milieubus.

Meubels en huisraad

Nog bruikbare meubels en klein huisraad kunt u gratis inleveren bij Restore Kringloop. Ook kunt u, na telefonisch verzoek, meubels en huisraad (gratis) op laten halen door medewerkers van het Kringloopcentrum.

Kleding en textiel

Op verschillende locaties in de gemeente Ede staan speciale containers van Restore voor inzameling van kleding of ander textiel en schoenen.

Klein Chemisch Afval (KCA)

KCA kunt u gratis inleveren bij de milieubus op diverse halteplaatsen in de gemeente. De halteplaatsen kunt u vinden op uw persoonlijke afvalkalender. U kunt KCA ook (gratis) inleveren bij het Afvalbrengstation.

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval kunt u zelf wegbrengen naar het Afvalbrengstation.

Asbest

Voor het verwijderen van asbest gelden speciale regels. Doe op het Omgevingsloket Online (OLO) een vergunningcheck; dan weet u of een vergunning nodig heeft. Een vergunning aanvragen kunt u ook doen via het omgevingsloket.

Overig afval

Als u afval heeft dat niet op deze pagina staat beschreven, kunt u het beste contact opnemen met ACV. U kunt daar informatie krijgen over de mogelijkheden die er zijn om uw afval aan te leveren en te laten verwerken.