Hond uitlaten

Bij veel huishoudens nemen honden een belangrijke plaats in. Maar het plezier van de één mag geen overlast worden voor een ander. Daarom zijn er regels om overlast te voorkomen. Houd rekening met deze regels als u uw hond uitlaat. Dan houden we samen de gemeente Ede schoon!

Regels

 • U mag uw hond bijna overal in de gemeente aangelijnd uitlaten. Alleen in de aangewezen losloopgebieden mag uw hond los lopen.
 • Als hondenbezitter moet u de hondenpoep opruimen. In de losloopgebieden hoeft dit niet.
 • U mag uw hond niet meenemen naar de volgende plaatsen:

  • speelplaatsen en trapvelden;
  • educatief en ecologisch belangrijke gebieden, zoals 'de Heemtuin' in het Proosdijpark Ede;
  • begraafplaatsen;
  • overdekte winkelcentra;
  • de omgeving van (bevrijdings)monumenten en gedenktekens.

Hondenlosloopgebieden en wild

In de gemeente Ede zijn in verschillende terreinen hondenlosloopgebieden. Ook buiten de bebouwde kom in de natuurterreinen. Deze gebieden zijn deels in eigendom van de gemeente maar ook van andere terreineigenaren, zoals stichting het Geldersch landschap en Defensie. Een hondenlosloopgebied heeft meerdere functies, zo kan het een militair oefenterrein zijn maar ook recreanten zoals mountainbikers, joggers en wandelaars zonder honden maken gebruik van deze gebieden. Aan de rand van het losloopgebied kunt u de herder met zijn schaapskudde treffen en ook zijn hondenlosloopgebieden leefgebied voor de van nature daar voorkomende dieren zoals vossen, reeën en wilde zwijnen. Om het gebruik van de gebieden voor een ieder prettig te houden is dan ook van belang dat uw loslopende hond voldoende onder voldoende controle staat om geen overlast voor andere gebruikers of verstoring van wilde dieren te veroorzaken.

Hondenlosloopgebied? Hond los maar wel onder controle.